Obsedantně kompulzivní porucha PDF

Obsedantně kompulzivní porucha je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor J. Praško. Přečtěte si s námi knihu Obsedantně kompulzivní porucha na bthestar.it
Bthestar.it Obsedantně kompulzivní porucha Image
POPIS

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou.Lidé trpící OCD mohou mít značné potíže, někdy je jejich život závažně omezen a často se cítí jako bezmocná oběť. Dříve se zdálo, že je tato porucha prakticky neléčitelná, avšak v posledních letech se podařilo dosáhnout zásadního pokroku v porozumění OCD a její léčbě jak pomocí léků, tak psychoterapie. Stručná a srozumitelná knížka našich předních odborníků shrnuje informace o tom, jak tuto poruchu rozpoznat, jak ji léčí odborník, jak si může pacient pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina. Text je doplněn řadou příběhů.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2003
NÁZEV SOUBORU Obsedantně kompulzivní porucha.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,78 MB
AUTOR J. Praško
STÁHNOUT ČÍST

Obsedantně-kompulzivní porucha je chronická úzkostná porucha, která se řadí do skupiny psychiatrických onemocnění. Označuje se anglickou zkratkou OCD (Obssesive-Compulsive Disorder) a kombinuje obsedantní (vtíravé) myšlenky a kompulzivní (nutkavé) jednání. Nemoc obvykle vzniká v dospívání a v časné dospělosti.