Cenová regulace PDF

Hledáte knihu Cenová regulace? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Renáta Hótová? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Cenová regulace Image
POPIS

Titul je kombinací právního a ekonomické rozboru problematiky cenové regulace, která na tuzemském knižním trhu a v oblasti odborné literatury prozatím zcela absentuje. Předmětná materie je pojednána z pohledu veřejnoprávního (ústavně-právního, finančně-právního a správního), soukromoprávního, z pohledu mezinárodního a komunitárního práva, ochrany investic, jakož i z pohledu makroekonomického včetně exkurzů do právní úpravy a praxe řady evropských zemí. Vzhledem k tomu, že problematika pojednaná v této publikaci zasahuje do celé řady oblastí, může být přínosem pro nejširší praxi včetně praxe rozhodovací v rámci soudů, orgánu státní správy, jakož i pro praxi poradenskou, stejně jako pro vědecké a pedagogické účely.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Cenová regulace.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,55 MB
AUTOR Renáta Hótová
STÁHNOUT ČÍST

Aby vodárenské společnosti nemohly tento monopol zneužívat, jsou zavedeny regulace. Jednotlivé firmy není možné vzhledem k jejich množství v naší zemi regulovat separátně, proto byla zavedena plošná cenová regulace závazná pro všechny subjekty v branži. Regulace funguje na principu cost plus.