Poznáme Ducha Svätého? PDF

Poznáme Ducha Svätého? je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Špidlík. Přečtěte si s námi knihu Poznáme Ducha Svätého? na bthestar.it
Bthestar.it Poznáme Ducha Svätého? Image
POPIS

Z troch knižočiek, ktoré predstavujú jednotlivé osoby Najsvätejšej Trojice, vydávame ako prvú o Duchu Svätom. Kardinál Špidlík v nej v piatich kapitolách hovorí o znakoch pôsobenia tretej božskej osoby v živote človeka, o jeho dôležitosti, o tituloch, ktorými sa označuje. Osobitná kapitola je venovaná siedmim darom Ducha Svätého. Poučenie podané prístupným a živým jazykom vynikajúceho autora v nej nájdu birmovanci i všetci, čo chcú prežívať prítomnosť Ducha Svätého vo svojej duši.Obsah:Úvod5Príbehy zo života jedného svätca5Jediný duch s Pánom9Babylonská veža a Jakubov rebrík9Tri Božie zostúpenia 11Duch Svätý robí človeka „duchovným“13„Duša našej duše“14Postupné „zduchovnenie“ duše, tela, sveta 16Rozpor medzi duchom a telom18Človek sa podieľa na živote Najsvätejšej Trojice19Spolupráca človeka21Autor Svätého písma22Duch a Tradícia Cirkvi24Duch – duša Cirkvi25Dogmatické a ekumenické závery z týchto právd27V Cirkvi Duch vytvára „ľudí podobných Kristovi“28Pretvárajúci vesmír29Tituly Ducha33Posvätiteľ33Oživovateľ35Osvietiteľ – Svetlo36Inšpirátor38Utešiteľ40Oheň41Holubica43Sedem darov Ducha Svätého47Čnosti a dary47Dar múdrosti48Dar rozumnosti50Dar rady51

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Poznáme Ducha Svätého?.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,18 MB
AUTOR Tomáš Špidlík
STÁHNOUT ČÍST

Potom je to Simeon a Anna, ktorí sa stretajú s dieťaťom Ježišom a sú plní Ducha Svätého a prorokujú o nemluvňati. S realitou Ducha Svätého sa stretáme aj u Jána Krstiteľa, ktorý tým čo sa mu dávali pokrstiť hovoril. Lk 3, 16: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja.